Species divergence and trait convergence in experimental plant community assembly

T. Fukami, T.M. Bezemer, S.R. Mortimer, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species divergence and trait convergence in experimental plant community assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology