Species diversity of Pseudocercospora from Far East Asia

Chiharu Nakashima, Keiichi Motohashi, Chi-Yu Chen, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  25 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species diversity of Pseudocercospora from Far East Asia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences