Species dynamics in phytoplankton blooms: Incomplete mixing and competition for light

J. Huisman, P. Van Oostveen, F.J. Weissing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  353 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species dynamics in phytoplankton blooms: Incomplete mixing and competition for light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology