Species identity and diversity effects on invasion resistance of tropical freshwater plant communities

A. Petruzzella (Co-auteur), Tauany A. da S. S. R. Rodrigues, C.H.A. van Leeuwen, Francisco de Assis Esteves, Marco Paulo Figueiredo-Barros, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5626
TijdschriftScientific Reports
Volume10
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit