Species of Dendrostoma (Erythrogloeaceae, Diaporthales) associated with chestnut and oak canker diseases in China

Ning Jiang, Xin-Lei Fan, Pedro W. Crous, Cheng-Ming Tian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Species of Dendrostoma (Erythrogloeaceae, Diaporthales) associated with chestnut and oak canker diseases in China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences