Species of Diaporthe on Camellia and Citrus in the Azores Islands

Vladimiro GUARNACCIA, Pedro CROUS

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Species of Diaporthe on Camellia and Citrus in the Azores Islands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology