Species of Mycosphaerella pathogenic to Eucalyptus leaves in Brazil and South Africa

P.W. Crous, M.J. Wingfield, F.A. Ferreira, A.C. Alfenas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit