Species of Phaeoacremonium associated with human infections and environmental reservoirs in infected woody plants.

L. Mostert, J.Z. Groenewald, R.C. Summerbell, V. Robert, D.A. Sutton, A.A. Padhye, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  148 Citaten (Scopus)
  176 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species of Phaeoacremonium associated with human infections and environmental reservoirs in infected woody plants.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences