Species of Phaeoacremonium associated with human infections and environmental reservoirs in infected woody plants.

L. Mostert, J.Z. Groenewald, R.C. Summerbell, V. Robert, D.A. Sutton, A.A. Padhye, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    156 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Species of Phaeoacremonium associated with human infections and environmental reservoirs in infected woody plants.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences