Species of Phomopsis and a Libertella sp. occurring on grapevines with specific reference to South Africa: morphological, cultural, molecular and pathological characterization

L. Mostert, P.W. Crous, C.-J. Kang, A.J.L. Phillips

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  179 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-166
  TijdschriftMycologia
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit