Species of the Colletotrichum gloeosporioides complex associated with anthracnose diseases of Proteaceae

Fang Liu, Ulrike Damm, Lei Cai, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  72 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-105
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jul. 2013

  Citeer dit