Species sorting and stoichiometric plasticity control community C:P ratio of first-order aquatic consumers

S. Teurlincx (Co-auteur), M. Velthuis, D. Seroka, L. Govaert, E. van Donk, D.B. Van de Waal, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

176 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Species sorting and stoichiometric plasticity control community C:P ratio of first-order aquatic consumers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences