Species-specific acquisition and consolidation of long-term memory in parasitic wasps

H.M. Smid, G. Wang, T. Bukovinszky, J.L.M. Steidle, M.A.K. Bleeker, J.J.A. van Loon, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  98 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species-specific acquisition and consolidation of long-term memory in parasitic wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds