Species-specific, in-vitro, antifungal susceptibility patterns and epidemiological cut-off values for Scedosporium

M. Lackner, G.S. de Hoog, E. Geersten, P.E. Verweij, C. Klaassen, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-43
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit