Species-specific plant-soil feedback effects on above-ground plant-insect interactions

Martine Kos, M.A.B. Tuijl, J. de Roo, P.P.J. Mulder, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Zoekresultaten