Specific impacts of beech and Norway spruce on the structure and diversity of the rhizosphere and soil microbial communities

S. Uroz, P. Oger, E. Tisserand, A. Cebron, M. -P. Turpault, M. Buee, W. De Boer, J. H. J. Leveau, P. Frey-Klett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Citaten (Scopus)
202 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftScientific Reports
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2016

Citeer dit