Specific inhibition of gene expression using a stably integrated, inducible small-interfering-RNA vector

M. van de Wetering, I. Oving, V. Muncan, M.T. Pon Fong, H. Brantjes, D. van Leenen, F.C. Holstege, T.R. Brummelkamp, R. Agami, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)609-615
TijdschriftEMBO Reports
Volume4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit