Specific Silencing of Microglial Gene Expression in the Rat Brain by Nanoparticle-Based Small Interfering RNA Delivery

Shanshan Guo, Fernando Cázarez-Márquez, Han Jiao, Ewout Foppen, Nikita L Korpel, Anita E Grootemaat, Nalan Liv, Yuanqing Gao, Nicole van der Wel, Bing Zhou, Guangjun Nie, Chun-Xia Yi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Specific Silencing of Microglial Gene Expression in the Rat Brain by Nanoparticle-Based Small Interfering RNA Delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds