Specific tools for targeting and expression in Müller glial cells

Lucie P Pellissier, Robert M Hoek, Rogier M Vos, Wendy M Aartsen, Ryan R Klimczak, Stefan A Hoyng, John G Flannery, J. Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Specific tools for targeting and expression in Müller glial cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences