Specificity of oxytocin and vasopressin- immuno- fluorescence

D.F. Swaab, C.W. Pool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

394 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)263-272
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume66
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit