Spectacular Wealth: The Festivals of Colonial South American Mining Towns. By Lisa Voigt. Austin: University of Texas Press, 2016. Figures. Notes. Bibliography. Index. x, 225 pp. Paper, $29.95

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
TijdschriftHispanic American Historical Review
Volume99
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit