Spectral light attenuation in a hypertrophic lake system Loosdrecht Lakes (the Netherlands)

T.J. Malthus, E.P.H. Best, A.G. Dekker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)711-714
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit