Spectral transmission curves of some types of leaf canopies with a note on seed germination

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185-191
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit