Ändrat ljusspektrum kan minska de ekologiska effekterna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageSpectrum dependent effects of Artificial Light At Night
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)16-17
TijdschriftBiodiverse
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 25 aug 2020

Citeer dit