Speeding up microevolution: the effects of increasing temperature on selection and genetic variance in a wild bird population

A. Husby, M.E. Visser, L.E.B. Kruuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

231 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Speeding up microevolution: the effects of increasing temperature on selection and genetic variance in a wild bird population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds