Spel- en speelcultuur in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar vrijetijdsrelicten in boedelinventarissen

M.B.G. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53-81
TijdschriftVolkskundig Bulletin
Volume9.1
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit