Sperm Numbers as a Paternity Guard in a Wild Bird

Melissah Rowe* (Co-auteur), Annabel van Oort, Lyanne Brouwer, Jan T. Lifjeld, Michael S. Webster, Joseph F. Welklin, Daniel T. Baldassarre

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten