Sphaeropsis sapinea and Botryosphaeria dothidea endophytic on pines and eucalypts in South Africa

H. Smith, M.J. Wingfield, V. Coutinho, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit