Spin-off uit vouwend DNA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftOnderzoekers verbreden de Horizon
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit