Spinal cord injury: can gene therapy with transcription factors drive axon regeneration?

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Mason, M., Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning12 sep. 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit