Spindle orientation bias in gut epithelial stem cell compartments is lost in precancerous tissue

A.J. Quyn, P.L. Appleton, F.A. Carey, R.J. Steele, N. Barker, H. Clevers, R.A. Ridgway, O.J. Sansom, I.S. Nathke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spindle orientation bias in gut epithelial stem cell compartments is lost in precancerous tissue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences