Spinner, Weaver, Docker, Whore: Globalisation and work since the eighteenth century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 28 apr. 2016

Citeer dit