Spoaren fan 'fokaallykwicht' yn it Fêstewâlnoardfrysk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)55-69
Aantal pagina's15
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume51
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit