Spontane palatalisatie en Umlaut [Review of: P.T. van Reenen. In Holland staat een "Huis"]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)305-314
TijdschriftTaal & Tongval
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit