Spontaneous eye blink rate predicts individual differences in exploration and exploitation during reinforcement learning

Joanne C Van Slooten, Sara Jahfari, Jan Theeuwes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spontaneous eye blink rate predicts individual differences in exploration and exploitation during reinforcement learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences