Spore formation and endophyte diversity in root nodules of Alnus glutinosa (L.) Vill

C. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)601-615
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit