Sporen: Onderzoek naar herkomstgeschiedenis en betekenisgeving van culturele projecten en collecties verworven in koloniale situaties

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

223 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eindrapport Pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE). Herkomstonderzoek van objecten uit de koloniale tijd.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmsterdam
Aantal pagina's98
StatusGepubliceerd - 17 mrt. 2022

Citeer dit