Sporendocladia fumosa and Lauriomyces bellulus sp. nov. from Castanea cupules in Switzerland

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  297 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-203
  TijdschriftSydowia
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit