Sporocadaceae, a family of coelomycetous fungi with appendage-bearing conidia

F. Liu, G. Bonthond, J.Z. Groenewald, L. Cai, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

129 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sporocadaceae, a family of coelomycetous fungi with appendage-bearing conidia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences