Sporothrix chilensis sp. nov. (Ascomycota: Ophiostomatales), a soil-borne agent of human sporotrichosis with mild-pathogenic potential to mammals

Anderson Messias Rodrigues, Rodrigo Cruz Choappa, Geisa Ferreira Fernandes, G Sybren de Hoog, Zoilo Pires de Camargo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  95 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sporothrix chilensis sp. nov. (Ascomycota: Ophiostomatales), a soil-borne agent of human sporotrichosis with mild-pathogenic potential to mammals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences