Sporothrix eucalypti, a shoot and leaf pathogen of Eucalyptus in South Africa

M.J. Wingfield, P.W. Crous, W.J. Swart

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit