Sporothrix Species Causing Outbreaks in Animals and Humans Driven by Animal-Animal Transmission

Anderson Messias Rodrigues, G Sybren de Hoog, Zoilo Pires de Camargo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  116 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)e1005638
  TijdschriftPLoS Pathogens
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jul. 2016

  Citeer dit