Sporotrichosis between 1898 and 2017: The evolution of knowledge on a changeable disease and on emerging etiological agents.

Leila M. Lopes-Bezerra, Hector M. Mora-Montes, Yu Zhang, Gustavo Nino-Vega, Anderson Messias Rodrigues, Zoilo Pires De Camargo, Sybren De Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sporotrichosis between 1898 and 2017: The evolution of knowledge on a changeable disease and on emerging etiological agents.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences