Spot the difference: microarray analysis of gene expression changes in Alzheimer’s and Parkinson’s Disease.

C.A.M. Bossers

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Kruse, C.G., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 nov. 2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit