Sprekend Nederland, a multi-purpose collection of Dutch speech

F.L.M.P. Hinskens, Stefan Grondelaers, David van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This contribution sketches the aims, participant recruitment and methodology of the Sprekend Nederland project, the amount and types of data, the research possibilities they offer and suggestions for similar future projects.
Originele taal-2Engels
TijdschriftLinguistics Vanguard
Volume7
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sprekend Nederland, a multi-purpose collection of Dutch speech'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit