Sprekend Nederland, a multi-purpose collection of Dutch speech

F.L.M.P. Hinskens, Stefan Grondelaers, David van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sprekend Nederland, a multi-purpose collection of Dutch speech'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences