Sprookjes(r)evolutie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-21
TijdschriftKarakter. Tijdschrift van Wetenschap
Volume2016
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 14 dec 2016

Citeer dit