Sprouted All Around: The Emergence and Evolution of Housing Estates in Brussels, Belgium

Rafael Costa, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sprouted All Around: The Emergence and Evolution of Housing Estates in Brussels, Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences