St. Vitus van Corvey en het wapen van Leeuwarden

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

249 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)55-65
TijdschriftLeeuwarder Historische Reeks
Volume2
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit