Staat het opgroeien in dialect een goede woordenschat in het Nederlands in de weg?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume102
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum01 nov 2015
StatusGepubliceerd - 01 nov 2015

Citeer dit