'Staatsvorming onder druk. Tracy's visie op Hollands eerste jaren van de Opstand' [Review of: J.D. Tracy (2008) The founding of the Dutch Republic. War, finance, and politics in Holland 1572-1588]

M. Gerrits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)141-143
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit